Máte-li zájem o výstavbu hausbotu doporučujeme následující postup :

Volba typu hausbotu Po kontaktu naší firmy Vás pozveme do naší výrobní haly, kde se seznámíme s Vašimi představami a požadavky. V této fázi jednání Vám v případě Vašeho zájmu nabídneme prohlídku rozestavěného hausbotu a nebo prohlídku již námi realizovaného hausbotu na Orlické přehradě.

Výběr místa kotviště pro hausbot přichází na řadu po zvolení typu a projednání technických záležitostí stavby hausbotu. Je třeba vybrat vhodná lokalita pro umístnění hausbotu. Zde záleží především na Vás, místo se Váým musí líbit.

O povolení kotvení hausbotu ve Vámi vybrané lokalitě rozhoduje Povodí Vltavy (v případě lokalit Orlík, Slapy a Praha; v ostatních případech povodí viz Kontakt). Našim zákazníkům nabízíme pomoc při jednání na tomto úřadu do fáze rezervace místa pro zákazníka. Snažíme se sjednat dohodu o místech vybraných našimi zákazníky, ale mnohdy jsou už tato místa obsazená. V tomto případě nabídneme místa, která jsou nám Povodím Vltavy nabídnuta jako volná. Nerealizujeme stavbu hausbotu dokud nemáme závazný příslib místa na kotvení.

Schválení dokumentace na Státní plavební správě - před realizací zakázky necháváme schválit dokumentaci (vypracovanou na základě osobních požadavků zákazníka - budoucího majitele hausbotu) o stavbě hausbotu na jméno zákazníka. Každá dokumentace a stejně tak námi vystavěný hausbot je jedinečná konstrukce.
Před dokončení zakázky se na plavidlo dostaví technik Státní plavební správy a proběhne technická kontrola. Na základě této kontroly je plavidlu vydáno osvědčení malého plavidla - technický průkaz. Každé plavidlo má vlastní registrační číslo, které je uvedené v osvědčení.

Realizace a platební podmínky - před realizací zakázky bude sepsána a podepsána smlouva, která je vyhotovená ve dvou kopiích. V té je přesně uvedeno co bude stavba obsahovat a jaká bude pořizovací cena. Platby probíhají ve splátkách na základě dokončených prací. Platby se rozloží na cca 4-5 splátky.

Stavba, vybavení, změny v provedení hausbotu - před realizací prací společně detailně projdeme plány, zamyslíte se nad předpokládaným vbavením a rozmístněním mobiliáře tak, aby se nám do hausbotu vešlo to, co si představujete. Během celé stavby nás můžete navštívit v dílně a prohlédnou si dílo ve skutečnosti. Nezapomeňte, že na obrázku vše mnohdy vypadá úplně jinak. V tuto chvíli není vše ztraceno. Stále ještě lze provádět změny (pozměnit dělení příčkami, změnit materiál obložení, přidat rozvod vody nebo ústředního topení, přidat přívod el. proudu k lampičce nebo rádiu).
Na Vaše přání můžeme hausbot vybavit individuálně navrženým a vyrobeným nábytkem.

Převoz a ukotvení hausbotu - našim zákazníkům zařizujeme dopravu hausbotu na vybrané místo včetně převozu speciálním tahačem, jeřábnických prací a ukotvení hausbotu na místě (video z převozu našeho hausbotu do Německa) a následně pomůžeme s kompletním uvedením do provozu a dovybavením (stavba a osazení lávky, břehové přípojky atd.).

Jedna věc je pro všechny společná - cesta hausbotu z loděnice na vodu Jedna věc je nechat si hausbot postavit, druhá potom dopravit ho na místo určení. Z jedné takové akce jsme pro Vás připravili sérii fotografií. Bohužel tato fáze není jednoduchá a levná. Snažíme se najít vždy to nejméně nákladné řešení celé věci.

hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu hausbot cesta z loděnice na vodu

To se mi líbí Roman Kostík on g+1 Roman Kostík on Twitter

provozuje Roman Kostík, Štědřík 151, 252 44 Psáry, Telefon: 602-680-622